Den växande spelindustrin

Spel är en av de största marknaderna inom nöje idag och har stadigt växt varje år. För inte allt för länge sedan gick spelindustrin om Hollywood när det kom till intäkter och ny teknologi har skapat väldigt stora möjligheter för industrin att växa ytterligare.

Under 2016 räknade man att spelindustrin genererade omkring 101,1 miljarder dollar och detta år förväntas de 2,2 miljarder spelare världen över generera 108,9 miljarder dollar. Prognosen fram till 2020 har varit en ökning på 6,2 %, vilket då blir 128,5 miljarder dollar i intäkter.

Asien-Stillahavsregionen är den långt största regionen. Man räknar med att endast Kina kommer att generera 27,5 miljarder dollar, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av alla intäkter för 2017.

Tittar man närmare på de olika delarna är prognosen att både PC- och konsolmarknaderna kommer att sjunka något medan mobilspel förväntas gå upp kraftigt. Under 2016 stod mobilspelen för 29% av industriintäkterna, men redan 2020 estimeras detta kunna vara så högt som 40%. I Kina tror man att siffrorna kan vara så hög som 63% efter 2020, vilket är en markant ökning då man tittar tillbaka till bara 2013 då mobilspelandet endast stod för 17% av deras intäkter.

Tillsammans med mobilspel brukar man även tala mycket om VR vad gäller nya spelformer på marknaden. Detta har dock ännu inte fått sitt stora genombrott än och finns inte med i beräkningarna som en egen del av marknaden. Istället grupperas VR med PC eller konsol beroende på vilka spel man talar om.

När man talar om spelindustrin i detta avseende räknar man dock inte in spel för pengar, som är en helt egen industri och som fortfarande ligger före när det gäller intäkter per år. Men även denna industri ökar i popularitet och intäkter. En stor anledning till ökningen på senare tid har helt klar varit nätcasinon, även för länder som Sverige, som bekräftat här, där vi ju fortfarande har ett statligt spelmonopol.